Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/3

Liuksemburgas, 2013 m. vasario 18 d.

KVIETIMAS – SPAUDOS KONFERENCIJA
Europos Sąjungos solidarumo fondo veiksmai, reaguojant į 2009 m. žemės drebėjimą Abrucuose: veiksmų aktualumas ir išlaidos

2009 m. balandžio mėn. pradžioje Italijos Abrucų regioną ir jo istorinį centrą, L'Akvilos miestą, sukrėtė žemės drebėjimas, kurio tiesioginė žala buvo įvertinta daugiau kaip 10 milijardų eurų. 2009 m. lapkričio mėn. Europos Sąjunga Italijoje vykdomoms gelbėjimo operacijoms skyrė pusę milijardo eurų iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF).

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/12 „Europos Sąjungos solidarumo fondo veiksmai, reaguojant į 2009 m. žemės drebėjimą Abrucuose: veiksmų aktualumas ir išlaidos“ nagrinėjama, i) ar įgyvendinimo susitarime numatytos išlaidos atitiko ESSF reglamentą, ii) ar buvo gerai suplanuotas ir greit įgyvendintas CASE projektas (itališkas akronimas iš Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili, t. y., seismiškai saugūs ir ekologiškai tvarūs gyvenamieji kompleksai) ir iii) ar CASE projektas buvo įgyvendintas ekonomiškiausiu būdu.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Ville Itälä.


DATA IR LAIKAS 2013 m. vasario 25 d. (pirmadienis), 10.30 val.

VIETA RESIDENCE PALACE – Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar