Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/3

Luxembourg, den 18. februar 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds reaktion på jordskælvet i Abruzzo i 2009: foranstaltningernes relevans og omkostningerne forbundet med dem

I begyndelsen af april 2009 ramte et jordskælv den italienske region Abruzzo og regionens hovedstad L'Aquila og forårsagede direkte skader, som anslås til mere end 10 milliarder euro. I november 2009 bidrog Den Europæiske Union til de italienske nødhjælpsforanstaltninger med en halv milliard euro fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB 24/2012) har titlen "Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds reaktion på jordskælvet i Abruzzo i 2009: foranstaltningernes relevans og omkostningerne forbundet med dem". Retten undersøgte, i) om de udgifter, der kunne dækkes ifølge gennemførelsesaftalen, var i overensstemmelse med forordningen om EU's Solidaritetsfond, ii) om CASE-projektet (akronym for "Complesi Abitativi Antissimici ed Ecosostenbili", dvs. seismisk isolerede og miljømæssigt bæredygtige boliger) var velplanlagt og blev gennemført hurtigt, og iii) om CASE-projektet blev gennemført så økonomisk som muligt.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Ville Itälä, medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT
Mandag den 25. februar 2013 kl. 10:30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155,
1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar