Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/13/3

Lucemburk 18. února 2013

POZVÁNKA – TISKOVÁ PREZENTACE
Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: relevance a náklady opatření

Počátkem dubna 2009 zasáhlo italský region Abruzzo a jeho hlavní město L’Aquila zemětřesení, které způsobilo přímé škody v odhadované výši více než 10 miliard EUR. V listopadu 2009 Evropská unie přispěla na záchranná opatření v Itálii částkou půl miliardy EUR ze svého Fondu solidarity (FSEU).

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 24/2012) s názvem „Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: relevance a náklady opatření“ zkoumala, zda i) výdaje stanovené v prováděcí dohodě byly v souladu s nařízením o FSEU, ii) zda projekt CASE (italská zkratka pro „Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili“, tj. seismicky izolované a z hlediska životního prostředí udržitelné bydlení) byl řádně naplánován a rychle proveden a iii) zda byl projekt CASE realizován co nejhospodárněji.

Hlavní závěry a doporučení uvedené ve zprávě představí novinářům člen Evropského účetního dvora Ville Itälä.


DATUM A ČAS Pondělí 25. února 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre

zasedací místnost MAELBEEK

Rue de la Loi 155, 1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno v angličtině a francouzštině.


Side Bar