Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/3

Люксембург, 18 февруари 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за извършените дейности

В началото на април 2009 г. италианският регион Абруци и неговата столица бяха разтърсени от земетресение, което причини преки щети, оценени на над 10 милиарда евро. През ноември 2009 г. Европейският съюз предостави половин милиард евро от своя фонд „Солидарност“ (ФСЕС) за извършените в Италия неотложни дейности.

Европейската сметна палата (ЕСП) редовно публикува специални доклади, в които представя резултатите от целеви одити на конкретни области от бюджета на ЕС или въпроси на управлението.

Този специален доклад (СД № 24/2012), озаглавен Помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за извършените дейности, разглежда дали (i) предвидените разходи в споразумението за прилагане съответстват на регламента за ФСЕС, (ii) дали проектът CASE (съкращение на италиански от „Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili, т.е. сеизмично изолирано и екологично устойчиво жилищно строителство) е бил добре планиран и бързо изпълнен и (iii) дали проектът CASE е бил изпълнен при надлежно съобразяване с принципа на икономичността.

Основните заключения и препоръки ще бъдат представени пред пресата от г-н Ville Itälä —член на Сметната палата.


ДАТА И ЧАС Понеделник, 25 февруари 2013 г., 10.30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155,
rue de la Loi, 1040 BrusselsBelgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar