Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/35

Luxemburg , 29. októbra 2013

Pozvánka – Výročná správa Európskeho dvora audítorov za rok 2012 – Tlačová konferencia v utorok 5. novembra 2013, Brusel

Európsky dvor audítorov uverejní svoju výročnú správu o plnení rozpočtu Európskej únie v roku 2012utorok 5. novembra 2013 a zorganizuje tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v medzinárodnom tlačovom centre v Residence Palace v Bruseli (155, rue de la Loi, 1040 Brusel) o 11:30 hod.

Predseda Európskeho dvora audítorov Vitor Caldeira a Kersti Kaljulai, členka zodpovedná za vyhlásenie o vierohodnosti, predstavia hlavné posolstvá Dvora audítorov a zodpovedia akékoľvek otázky.

DÁTUM A ČAS Utorok 5. novembra 2013 o 11:30 hod.

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – medzinárodné tlačové centrum
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA pozostávajúca z výročnej správy, informatívnej správy, často kladených otázok a tlačovej správy bude k dispozícii na tlačovej konferencii. Tieto dokumenty budú uverejnené aj na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu,

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa môžete obrátiť na adresu:

Aidas Palubinskas

tlačový tajomník

Tel (352) 4398 45410 Mobile (352) 621 55 22 24

press@eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditorsECA

www.eca.europa.eu


Side Bar