Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/35

Luksemburg, dnia 29 października 2013 r.

ZAPROSZENIE – Sprawozdanie roczne Trybunału za 2012 r. – Spotkanie informacyjne dla prasy, 5 listopada 2013 r., Bruksela

We wtorek 5 listopada 2013 r. opublikowane zostanie sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012. Tego dnia w Brukseli o godzinie 11:30 w budynku „Residence Palace – International Press Centre“ (155, rue de la Loi, 1040 Bruksela) zostanie także zorganizowane spotkanie informacyjne dla prasy.

Prezes Trybunału Vítor Caldeira oraz Kersti Kaljulaid – członek odpowiedzialna za poświadczenie wiarygodności – przedstawią najważniejsze wnioski Trybunału oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

TERMIN wtorek, 5 listopada 2013 r., godz. 11:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania rocznego, noty informacyjnej dotyczącej sprawozdania rocznego, zbioru najczęściej zadawanych pytań oraz komunikatu prasowego. Materiały te zostaną także opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu).

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.

Bliższych informacji udziela:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel. +352 4398-45410 Tel.kom. +352 621552224

press@eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditorsECA

www.eca.europa.eu


Side Bar