Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/35

Люксембург, 29 октомври 2013 г.

ПОКАНА — Годишен доклад на ЕСП за 2012 г. — Пресконференция — вторник, 5 ноември 2013 г., Брюксел

Европейската сметна палата (ЕСП) ще публикува своя Годишен доклад относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2012 година във вторник, 5 ноември 2013 г., и ще организира пресконференция в Брюксел в 11:30 ч. в Residence Palace — International Press Centre (155, rue de la Loi, 1040 Brussels).

Председателят на ЕСП г-н Vitor Caldeira и г-жа Kersti Kaljulaid членът на Сметната палата, който отговаря за декларацията за достоверност, ще представят основните послания на ЕСП и ще бъдат на разположение да отговарят на въпроси.

ДАТА И ЧАС вторник, 5 ноември 2013 г., 11:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155,
rue de la Loi, 1040 BrusselsBelgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ годишния доклад, информационната бележка към него, често задавани въпроси и съобщение за пресата. Те ще бъдат публикувани също така на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu,

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.

За допълнителна информация, моля да се свържете с:

Aidas Palubinskas

Пресслужба

тел. (352) 4398 45410 моб. тел. (352) 621 55 22 24

press@eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditorsECA

www.eca.europa.eu


Side Bar