Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/29

Luxembourg, 2013. október 1.

A számvevőszéki ellenőrök szerint az Uniónak többet kell megkövetelnie a kongói hatóságoktól

Az Európai Számvevőszék által ma kiadott jelentés kritikákat fogalmaz meg a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) számára nyújtott, a kormányzás főbb területeinek javítását célzó uniós segély eredményeivel kapcsolatban. „Noha az uniós támogatás jó szándékú és bizonyos eredményeket is fel tud mutatni, az előrehaladás lassú, egyenetlen és összességében korlátozott mértékű”, jelentette ki Hans Gustav Weesberg, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „A vizsgált programok kevesebb mint fele érte el (vagy éri el valószínűleg) a várt eredmények többségét. A legtöbb esetben nincs reális esély a fenntarthatóság biztosítására”.

Ha az Európai Unió a KDK kiemelt fejlesztési partnereként, valamint a jó kormányzás és az emberi jogok szószólójaként továbbra is kormányzási támogatást kíván nyújtani az ország számára, jelentős mértékben javítania kell a támogatás eredményességét. E tekintetben a Bizottságnak egyrészt reálisabban kell felmérnie a teljesíthető célokat és megterveznie az uniós programokat, másrészt többet kell megkövetelnie a kongói hatóságoktól a megállapodási feltételeket és a vállalt kötelezettségek teljesítését illetően.

A jó kormányzás alapvető európai érték és az Unió harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködésének kulcsfontosságú eleme. A KDK‑val folytatott strukturális együttműködés újbóli megkezdése óta az Unió 2003 és 2011 között közel 1,9 milliárd euró támogatást nyújtott, amivel az ország egyik legfontosabb fejlesztési partnerévé vált.

Az ellenőrzés megvizsgálta a választások lebonyolításához, az igazságszolgáltatás, a rendészet és a közpénzkezelés reformjához, valamint a decentralizációs folyamathoz nyújtott uniós támogatás eredményességét.

A Számvevőszék véleménye szerint az államszerkezet újjáépítése és a kormányzás színvonalának javítása igen hosszú folyamatnak ígérkezik a KDK‑ban. A KDK kormányzásának javítását célzó erőfeszítései során más fejlesztési partnerekhez hasonlóan az Unió is komoly akadályokkal szembesül. A Bizottság azonban, noha jól ismeri a kongói állam instabilitásának fő okait, az uniós programok kidolgozása során nem vette kellőképpen figyelembe ezeket a körülményeket.

Az uniós támogatás lehető legeredményesebb felhasználásának biztosítása érdekében az ellenőrzés arra a következtetésre jut, hogy „az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatás szorosan kapcsolódjon a partnerországgal a program céljaival és kockázataival összefüggő feltételekről kötött megállapodáshoz, és azt a kormánnyal a megfelelő reformpolitikák és -stratégiák meghatározásáról és végrehajtásáról folytatott politikai párbeszéd egészítse ki”.

A Számvevőszék azt ajánlja, hogy a Bizottság és az EKSZ vizsgálja felül az Unió KDK‑val folytatott együttműködésének stratégiáját, jobban mérje fel a programok sikeres végrehajtását fenyegető kockázatokat, az ország körülményei fényében elérhető célkitűzéseket határozzon meg, és erősítse meg a feltételrendszer és a politikai párbeszéd eszközének használatát.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 09/2013. sz. különjelentés címe: „A Kongói Demokratikus Köztársaság számára a kormányzáshoz nyújtott uniós támogatás". A Számvevőszék azt vizsgálta, hogy az uniós kormányzási támogatás megfelel‑e a szükségleteknek, és eléri‑e a tervezett eredményeket, valamint hogy az Európai Bizottság az uniós programok kialakítása során kellőképpen figyelembe veszi‑e a KDK bizonytalan helyzetét. Az ellenőrzés a választások lebonyolításához, a biztonsági ágazat reformjához (igazságügy és rendészet), a közpénzkezelés reformjához és a decentralizációhoz a 2003 és 2011 közötti időszakban nyújtott uniós támogatást vizsgálta.

Az ellenőrzés megállapítja, hogy a KDK számára a kormányzáshoz nyújtott uniós támogatás csak korlátozottan eredményes. Az uniós kormányzástámogatás általában véve jól átgondolt együttműködési stratégián alapul, összhangban van az ország kormányzás terén fennálló főbb szükségleteivel, és elért bizonyos eredményeket. A javulás azonban lassú, egyenetlen és összességében korlátozott mértékű. A programok kevesebb mint fele érte el (vagy éri el valószínűleg) a várt eredmények többségét. A legtöbb esetben nincs reális esély a fenntarthatóság biztosítására.

A KDK kormányzásának javítását célzó erőfeszítései során a Bizottság komoly akadályokkal szembesül: ezek a politikai akarat hiánya, a programok adományozóvezérelt dinamikája és a fogadóképesség hiánya. A Bizottság azonban, noha jól ismeri a kongói állam instabilitásának fő okait és következményeit, az uniós programok kidolgozása során nem vette kellőképpen figyelembe ezeket a körülményeket. Ezenkívül nem kezeli megfelelően a kockázatokat, a programok célkitűzései gyakran túl ambiciózusak, a feltételrendszer csak gyenge ösztönző hatást gyakorol, és a politikai párbeszédet nem használja ki a lehetséges mértékben, illetve nem minden területen koordinálja megfelelően az uniós tagállamokkal.

Megállapításai alapján a Számvevőszék több ajánlást tett, többek között az alábbiakat:

  • a Bizottság és az EKSZ i. fordítson fokozott figyelmet a segély tartományok közötti megfelelő egyensúlyának biztosítására, különös tekintettel a szegényebb tartományokra; ii. a központi szintű támogatást olyan tartományi szintű programokkal kombinálja, amelyek a politikai és területi decentralizáció mellett a természeti erőforrások kezelési stratégiájának javítására és az infrastruktúra helyreállítására és fejlesztésére is figyelmet fordítanak; valamint iii. a szükségletek átfogó értékelésére alapozva dolgozza át a természeti erőforrások kezelésének javítását célzó uniós támogatás koncepcióját;

  • a Bizottság tegyen intézkedéseket a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében, és határozza meg egyértelműen a kockázatok valós veszéllyé válása esetén követendő cselekvési irányvonalakat.

  • gondoskodjon a program végrehajtásának rugalmasságáról, hogy szükség esetén rövid időn belül felül lehessen vizsgálni a célokat.

  • Az uniós segélyezés hatékonyabb lenne, ha a Bizottság megerősítené a feltételrendszerek és a politikai párbeszéd alkalmazását. Ennek érdekében i. szabjon egyértelmű, releváns, reális és határidőhöz kötött feltételeket, ii. rendszeres időközönként értékelje a megállapodás szerinti feltételek teljesítését, és iii. határozottan, arányosan és gyorsan reagáljon, ha a KDK kormánya nem tanúsít kellő elkötelezettséget a feltételek teljesítése iránt, adott esetben a program felfüggesztésével vagy lezárásával.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar