Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/13/29

Luksemburg, 1. listopada 2013.

Revizori EU-a poručuju: „EU mora zauzeti čvršći stav prema kongoanskim vlastima“

Izvješće koje je danas objavio Europski revizorski sud ključno je za razumijevanje rezultata postignutih putem pomoći EU-a čiji je cilj promicati ključna područja upravljanja u Demokratskoj Republici Kongo. „Iako je pomoć EU-a dobronamjerna i postiže određene rezultate, napredak je spor, neravnomjeran i, cjelokupno gledajući, ograničen“, riječi su gospodina Hansa Gustava Wessberga, člana Suda zaduženog za izvješće. Manje od polovice ispitanih programa ostvarilo je ili je izgledno da će ostvariti većinu očekivanih rezultata. U većini slučajeva nije realno očekivati održivost u budućnosti.

Ako EU kao glavni razvojni partner DR Konga i zagovornik dobrog upravljanja i ljudskih prava želi nastaviti podupirati upravljanje u DR Kongu, mora značajno povećati djelotvornost svoje pomoći. Stoga Komisija mora biti realističnija u pogledu izrade programa EU-a, kao i onoga što se tim programima može postići. Komisija mora zauzeti čvršći stav prema kongoanskim vlastima u pogledu praćenja ispunjavanja dogovorenih uvjeta i preuzetih obveza.

Dobro upravljanje temeljna je europska vrijednost i ključna sastavnica razvojne suradnje EU-a sa zemljama koje nisu članice Unije. Otkad je nastavila sa strukturnom suradnjom s DR Kongom, Europska unija je od 2003. do 2011. godine pružila oko 1,9 milijardi eura pomoći, što je čini jednim od najvažnijih razvojnih partnera te zemlje.

Revizijom je ispitana djelotvornost potpore EU-a izbornom procesu, reformama pravosuđa i policije, kao i upravljanja javnim financijama te procesu decentralizacije.

Sud je zaključio da će unaprjeđenje upravljanja u DR Kongu biti dugotrajan proces. Zajedno s drugim razvojnim partnerima, EU je suočen s ozbiljnim preprekama u nastojanju da pridonese unaprjeđenju upravljanja u DR Kongu. Premda je Komisija dobro upoznata s glavnim uzrocima nestabilnosti u DR Kongu, u izradi programa EU-a nije vodila dovoljno računa o kontekstu u kojem se zemlja nalazi.

Kako bi se povećali izgledi da se sredstva EU-a dobro iskoriste, revizijom je zaključeno da: „EU mora osigurati da su sredstva usko povezana s uvjetima programa na koje je partnerska zemlja pristala, da se ciljevima i rizicima pruža čvrsta potpora, i to djelotvornim političkim dijalogom s vladom o definiranju i provedbi prikladnih reformskih politika i strategija“.

Sud preporučuje da Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) poboljšaju strategiju suradnje EU-a s DR Kongom, bolje procjenjuju rizike povezane s uspješnom provedbom programa, uspostave ostvarive ciljeve u nacionalnom kontekstu te pridaju veću važnost načelu uvjetovanosti i političkom dijalogu.

Napomena za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Naslov tematskog izvješća (SR 09/2013) glasi: „Potpora EU-a upravljanju u Demokratskoj Republici Kongo“. Sud je procjenjivao je li potpora EU-a upravljanju bila u skladu s potrebama i ostvarenjem planiranih rezultata te je li Komisija u izradi programa EU-a vodila dovoljno računa o nestabilnom kontekstu u kojem se nalazi DR Kongo. Revizija je obuhvatila potporu EU-a za izborni proces, reformu sigurnosnog sektora (pravosuđe i policija), reformu upravljanja javnim financijama i decentralizaciju tijekom razdoblja od 2003. do 2011. godine.

Revizijom je zaključeno da je djelotvornost pomoći EU-a za upravljanje u DR Kongu ograničena. Potpora EU-a upravljanju uspostavljena je unutar načelno dobre strategije suradnje, usmjerena je na kongoanske prioritete vezane za upravljanje, te je postigla određene rezultate. Međutim, napredak je spor, neravnomjeran i, cjelokupno gledajući, ograničen. Manje od polovice programa ostvarilo je ili je izgledno da će ostvariti većinu očekivanih rezultata. U većini slučajeva nije realno očekivati održivost u budućnosti.

Komisija se u svojim nastojanjima da doprinese poboljšanju upravljanja u DR Kongu suočava s ozbiljnim preprekama, kao što su izostanak političke volje, dinamika programa koji ovise o donatorima, te nedovoljni apsorpcijski kapaciteti. Premda je Komisija dobro upoznata s glavnim uzrocima i posljedicama nestabilnosti u DR Kongu, pri izradi programa EU-a u izradi programa EU-a nije vodila dovoljno računa o kontekstu u kojem se zemlja nalazi. Rizicima se nije pristupilo na primjeren način, ciljevi programa često su preambiciozni, uvjetovanost ima slab poticajni učinak, a politički dijalog nije iskorišten u punom potencijalu i nije prikladno usklađen s državama članicama EU-a u svim područjima.

Na temelju svojih nalaza, Sud je iznio niz preporuka, uključujući i sljedeće:

  • da Komisija i ESVD (i) obrate veću pažnju osiguravanju ujednačenosti količine pomoći u različitim provincijama, posebice vodeći računa o najsiromašnijima; (ii) kombiniraju potporu na središnjoj razini s programima na provincijskim razinama koji povezuju političku i teritorijalnu decentralizaciju s poboljšanim strategijama gospodarenja prirodnim resursima te obnovom i razvojem infrastrukture; te (iii) ponovno razmotre potporu EU-a za uspješnije gospodarenje prirodnim resursima na temelju sveobuhvatne procjene potreba;

  • da Komisija odredi mjere za sprječavanje ili ublažavanje rizika i jasno definira način postupanja u slučaju da ti rizici postanu stvarnost.

  • omogući fleksibilnost tijekom provedbe programa kako bi se ciljevi po potrebi mogli brzo revidirati.

  • Pomoć EU-a bila bi učinkovitija kada bi Komisija više koristila načelo uvjetovanosti i politički dijalog. To bi značilo:(i) postavljanje jasnih, relevantnih, realnih i vremenski ograničenih uvjeta, (ii) redovitu procjenu pridržavanja dogovorenih uvjeta te (iii) čvrsto, razmjerno i pravodobno reagiranje ako vlada DR Konga pokaže nedovoljnu predanost ispunjavanju obveza, po potrebi obustavom ili prekidom programa;

Osoba za kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s javnošću Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar