Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Luxemburg den 24 september 2013

ECA/13/28

INBJUDAN - PRESSKONFERENS

EU:s stöd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo

En god samhällsstyrning är en grundläggande europeisk värdering och en nyckelkomponent i EU:s utvecklingssamarbete med tredjeländer. Sedan det strukturella samarbetet med Demokratiska republiken Kongo återupptogs har EU tillhandahållit omkring 1,9 miljarder i bistånd mellan 2003 och 2011, vilket gör EU till en av landets viktigaste utvecklingspartner.

Revisionsrätten bedömde om EU:s stöd till en god samhällsstyrning är relevant för behoven och uppnår planerade resultat och om kommissionen tar tillräcklig hänsyn till landets instabila kontext när den utformar EU-programmen. Granskningen omfattade EU:s stöd till valprocessen, reformen av säkerhetssektorn (rättsväsendet och polisen), reformen av förvaltningen av de offentliga finanserna och decentraliseringen under perioden 2003 till 2011.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Hans Gustav Wessberg (SE), ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE – International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 23 officiella språk på revisionsrättens webbplats, www.eca.europa.eu (allteftersom de olika språkversionerna blir tillgängliga efter översättning).

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar