Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE Luxembourg, 24. septembra 2013

ECA/13/28

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO

Podpora EU upravljanju v Demokratični republiki Kongo

Dobro upravljanje je temeljna evropska vrednota in ključni sestavni del razvojnega sodelovanja EU s tretjimi državami. Od ponovne vzpostavitve strukturnega sodelovanja z DR Kongo je EU tej državi med letoma 2003 in 2011 zagotovila približno 1,9 milijarde EUR pomoči, zato je ena njenih najpomembnejših razvojnih partneric.

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali podpora EU upravljanju ustreza potrebam in dosega načrtovane rezultate ter ali Komisija pri zasnovi programov EU zadosti upošteva nestabilen položaj DR Kongo. Revizija je zajemala podporo EU volilnemu procesu, reformi varnostnega sektorja (pravosodja in policije), reformi upravljanja javnih financ in decentralizaciji v obdobju 2003–2011.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil g. Hans Gustav Wessberg (Švedska), član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: torek, 1. oktobra 2013, ob 10:30

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo GRADIVO ZA MEDIJE s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 23 uradnih jezikih (ko bodo na voljo prevedene jezikovne različice).

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.

.


Side Bar