Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV Luxemburg 24. septembra 2013

ECA/13/28

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA

Podpora EÚ na správu vecí verejných v Konžskej demokratickej republike (KDR)

Dobrá správa vecí verejných je základnou európskou hodnotou a kľúčovou zložkou rozvojovej spolupráce EÚ s tretími krajinami. Od obnovenia štrukturálnej spolupráce s KDR jej EÚ poskytla pomoc v približnej výške 1,9 mld. EUR v rokoch 2003 až 2011, čím sa EÚ stala jedným z najdôležitejších rozvojových partnerov tejto krajiny.

Európsky dvor audítorov posúdil, či bola podpora EÚ na správu vecí verejných relevantná z hľadiska potrieb a či sa prostredníctvom nej dosahujú plánované výsledky, a či Komisia zohľadňuje pri navrhovaní programov EÚ v dostatočnej miere nestabilitu KDR. Predmetom auditu bola podpora EÚ na volebný proces, reformu sektora bezpečnosti (súdnictvo a polícia), reformu správy verejných financií a decentralizáciu v období 2003 až 2011.

Hlavné závery a odporúčania tejto správy predstaví tlači p. Hans Gustav Wessberg (SE), člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS Utorok, 1. októbra 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 23 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar