Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ Luxemburg, 24 septembrie 2013

ECA/13/28

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Sprijinul pentru guvernanță acordat de Uniunea Europeană în Republica Democratică Congo

Buna guvernanță constituie atât o valoare europeană fundamentală, cât și o componentă-cheie a cooperării UE pentru dezvoltare cu țările terțe. De la reluarea cooperării structurale cu R.D. Congo, UE a furnizat sprijin în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro între 2003 și 2011, fiind, astfel, unul dintre cei mai importanți parteneri pentru dezvoltare ai acestei țări.

Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă sprijinul pentru guvernanță furnizat de UE este relevant în raport cu necesitățile existente și dacă duce la obținerea rezultatelor planificate, precum și dacă contextul fragil din R.D. Congo este luat în considerare în mod suficient de către Comisie la conceperea programelor UE. Auditul a acoperit sprijinul acordat de UE pentru procesul electoral, pentru reforma sectorului de securitate (justiție și poliție), pentru reforma gestiunii finanțelor publice și pentru descentralizare în perioada 2003-2011.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Hans Gustav Wessberg (Suedia), membru al Cuii de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 1 octombrie 2013, la ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special şi un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (pe măsură ce traducerea fiecărei versiuni lingvistice devine disponibilă).

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză şi franceză.


Side Bar