Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Luksemburg, 24 września 2013 r.

ECA/13/28

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY

Wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów w Demokratycznej Republice Konga (DR Konga)

Dobre sprawowanie rządów stanowi fundamentalną wartość europejską i główny element współpracy UE z państwami trzecimi na rzecz rozwoju. Od czasu wznowienia współpracy strukturalnej z DR Konga UE przekazała w latach 2003-2011 wsparcie w wysokości około 1,9 mld euro, stając się jednym z najważniejszych partnerów tego kraju na rzecz rozwoju.

Trybunał Obrachunkowy ocenił, czy wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów jest dostosowane do potrzeb i czy przynosi zaplanowane rezultaty oraz czy Komisja w wystarczającym stopniu uwzględniła niestabilną sytuację w DR Konga podczas opracowywania programów UE. Kontrola obejmowała unijne wsparcie procesu wyborczego, reformy sektora bezpieczeństwa (wymiaru sprawiedliwości i policji), reformy zarządzania finansami publicznymi i decentralizacji w latach 2003-2011.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Hans Gustav Wessberg (SE), członek Trybunału.


TERMIN wtorek, 1 października 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 23 językach urzędowych (w miarę udostępniania kolejnych wersji językowych po przetłumaczeniu).

TŁUMACZENIE USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar