Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER Luxemburg, 24 september 2013

ECA/13/28

UITNODIGING - PERSCONFERENTIE

EU-steun voor bestuur in de Democratische Republiek Congo

Behoorlijk bestuur is een fundamentele Europese waarde en een essentieel onderdeel van de EU-ontwikkelingssamenwerking met derde landen. Sinds de hervatting van de structurele samenwerking met de DRC heeft de EU tussen 2003 en 2011 ongeveer € 1,9 miljard steun geboden, en is daarmee een van de belangrijkste ontwikkelingspartners van het land.

De Europese Rekenkamer (ERK) beoordeelde of de EU-steun voor bestuur aan de behoeften beantwoordt en of de verwachte resultaten worden gerealiseerd; ook onderzocht de ERK of de Commissie bij het opzetten van de EU-programma’s voldoende rekening heeft gehouden met de onstabiliteit van de DRC. De controle betrof de EU-steun voor het verkiezingsproces, hervorming van de veiligheidssector (justitie en politie), de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en de decentralisatie gedurende de periode van 2003 tot en met 2011.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen van het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Gustav Wessberg (SE), lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP
Dinsdag 1 oktober 2013 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu, in 23 officiële talen gepubliceerd.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar