Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA Luksemburgā, 2013. gada 24. septembrī

ECA/13/28

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI

ES atbalsts pārvaldībai Kongo Demokrātiskajā Republikā

Labas pārvaldība ir Eiropas pamatvērtība un galvenais komponents ES attīstības sadarbībā ar trešām valstīm. Kopš strukturālās sadarbības atsākšanas ar KDR, Eiropas Savienība, laikā no 2003. līdz 2011. gadam, šai valstij atbalsta veidā ir piešķīrusi palīdzību aptuveni 1,9 miljardu EUR apmērā, un tādējādi tā ir viena no nozīmīgākajām KDR partnerēm attīstības jomā.

Eiropas Revīzijas palāta novērtēja, vai ES atbalsts pārvaldībai atbilst vajadzībām un sniedz plānotos rezultātus un vai Komisija ES programmu izstrādē pienācīgi ņem vērā KDR nestabilo situāciju. Revīzijā tika aplūkots ES atbalsts vēlēšanu procesam, drošības sektora (tiesu iestādes un policija) reformai, publisko finanšu pārvaldības reformai un decentralizācijai laikposmā no 2003. līdz 2011. gadam.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Hanss Gustavs Vesbarje [Hans Gustav Wessberg] (Zviedrija).


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2013. gada 1. oktobrī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 23 oficiālajās ES valodās (tiklīdz būs pieejami tulkojumi).

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar