Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI, Liuksemburgas, 2013  m. rugsėjo 24  d

ECA/13/28

KVIETIMAS - INFORMACINIS PRANEŠIMAS

„Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdymui skiriama ES parama“

Geras valdymas yra viena svarbiausių Europos vertybių ir pagrindinė ES vystomojo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis sudėtinė dalis. 2003–2011 m. po to, kai su KDR buvo atnaujintas struktūrinis bendradarbiavimas, ES skyrė apie 1,9 milijardo eurų pagalbai skirtų lėšų. Tokiu būdu ji tapo viena svarbiausių šalies vystymosi partnerių.

Europos Audito Rūmai įvertino, ar valdymui skiriama ES parama atitinka poreikius ir ją teikiant pasiekta planuotų rezultatų ir ar Komisija, kurdama ES programų koncepciją, pakankamai atsižvelgia į su KDR pažeidžiamumu susijusias aplinkybes. Auditas apėmė rinkimų procesui, saugumo sektoriaus reformai (teisingumui ir policijai), VFV reformai ir decentralizacijos procesui 2003–2011 m. skirtą ES paramą.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Europos Audito Rūmų narys Hans Gustav Wessberg (SE).


DATA IR LAIKAS Antradienis, 2013  m. spalio 1  d., 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 23 oficialiomis kalbomis (po to, kai atlikus vertimus bus galima šiomis kalbinėmis versijomis pasinaudoti).

Verčiama bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar