Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD Luksemburg, 24. rujna 2013.

ECA/13/28

POZIV - TISKOVNA KONFERENCIJA

Potpora EU-a upravljanju u Demokratskoj Republici Kongu

Dobro upravljanje temeljna je europska vrijednost i ključna sastavnica razvojne suradnje EU-a sa zemljama koje nisu članice Unije. Otkad je nastavila sa strukturnom suradnjom s DR Kongom, Europska unija je od 2003. do 2011. godine pružila oko 1,9 milijardi eura pomoći, što je čini jednim od najvažnijih razvojnih partnera te zemlje.

Europski revizorski sud izvršio je procjenu o tome je li potpora EU-a upravljanju bila u skladu s potrebama i ostvarenjem planiranih rezultata te je li Komisija u izradi programa EU-a vodila dovoljno računa o nestabilnom kontekstu u kojem se nalazi DR Kongo. Revizija je obuhvatila potporu EU-a za izborni proces, reformu sigurnosnog sektora (pravosuđe i policija), reformu upravljanja javnim financijama i decentralizaciju tijekom razdoblja od 2003. do 2011. godine.

Glavne će zaključke i preporuke izvješća predstavnicima medija iznijeti član Suda, gospodin Hans Gustav Wessberg (SE).


DATUM I VRIJEME Utorak, 1. listopada 2013. godine, u 10:30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA RESIDENCE PALACE - Međunarodni tiskovni centar
DVORANA MAALBEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgija

Na tiskovnoj će konferenciji biti dostupan PAKET MATERIJALA ZA MEDIJE koji sadržava navedeno tematsko izvješće i priopćenje za medije. Tematsko izvješće bit će objavljeno na internetskoj stranici Suda, www.eca.europa.eu, na 23 službena jezika (kada dokument bude preveden i dostupan na pojedinim jezicima).

Osiguran je SIMULTANI PRIJEVOD na engleski i francuski jezik.


Side Bar