Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Luxemburg, 24. syyskuuta 2013

ECA/13/28

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen
tarkoitettu EU:n tuki

Hyvä hallinto kuuluu EU:n perusarvoihin ja on EU:n kolmansien maiden kanssa toteuttaman kehitysyhteistyön keskeinen osatekijä. Sen jälkeen kun EU käynnisti uudelleen rakenteellisen yhteistyön Kongon demokraattisen tasavallan kanssa, EU on myöntänyt siihen tukea noin 1,9 miljardia euroa vuosina 2003–2011. EU lukeutuukin maan tärkeimpiin kehitysyhteistyökumppaneihin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko hallintotavan parantamiseen tarkoitettu EU:n tuki tarpeiden kannalta relevanttia ja saavutetaanko tavoitellut tulokset. Lisäksi se arvioi, kiinnittääkö komissio EU-ohjelmien suunnittelussa riittävästi huomiota Kongon epävakaisiin olosuhteisiin. Tarkastus kattoi vaaliprosessiin, turvallisuusalan uudistukseen (oikeus- ja poliisiasiat), julkistalouden hallinnointiuudistukseen ja vuosina 2003–2011 tapahtuneeseen hajauttamiseen liittyneen EU:n tuen.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustav Wessberg (SE).


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai, 1. lokakuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla www.eca.europa.eu 23 virallisella kielellä (kieliversioiden valmistuttua).

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.

.


Side Bar