Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA Luxembourg, 24. september 2013

ECA/13/28

KUTSE INFOTUNDI

ELi toetus Kongo Demokraatliku Vabariigi juhtimisele

Hea juhtimine on üks Euroopa põhiväärtustest ning ka kolmandate riikidega tehtava arengukoostöö oluline osa. Pärast Kongo DVga tehtava struktuurse koostöö jätkamist on Euroopa Liit ajavahemikul 2003–2011 maksnud Kongo DV-le toetust ligikaudu 1,9 miljardit eurot ja on seega üks riigi tähtsamaid arengupartnereid.

Euroopa Kontrollikoda hindas, kas ELi toetus juhtimisele on vajadusi silmas pidades asjakohane ning saavutab kavandatud tulemused ja kas komisjon arvestab ELi programmide kavandamisel piisavalt Kongo DV ebakindlat olukorda. Audit hõlmas ELi toetust valimisprotsessile, julgeolekusektori reformi (õigussüsteem ja politsei), riigi rahanduse juhtimise reformi ja detsentraliseerimist ajavahemikul 2003–2011.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Hans Gustav Wessberg (Rootsi).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: teisipäev, 1. oktoober 2013 kell 10.30

KOHT: The RESIDENCE PALACE - Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAALBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 23 ametlikus keeles (vastavalt keeleversioonide valmimisele).

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar