Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Luxembourg, den 24. september 2013

ECA/13/28

INVITATION - PRESSEBRIEFING

EU's støtte til regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo)

God regeringsførelse er en af de grundlæggende europæiske værdier og et nøgleelement i EU's udviklingssamarbejde med tredjelande. Efter genoptagelsen af det strukturelle samarbejde med DR Congo ydede EU i perioden fra 2003 til 2011 ca. 1,9 milliarder euro i bistand og blev dermed en af landets vigtigste udviklingspartnere.

Den Europæiske Revisionsret vurderede, om EU's støtte til regeringsførelse er relevant i forhold til behovene og giver de planlagte resultater, og om Kommissionen tager tilstrækkelig hensyn til DR Congos struktursvaghed ved udformningen af EU-programmer. Revisionen vedrørte den støtte, som EU i perioden 2003-2011 ydede til valgprocessen, til reformen af sikkerhedssektoren (retsvæsen og politi), til reformen af forvaltningen af de offentlige finanser og til decentraliseringsprocessen.

Beretningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive fremlagt for pressen af Hans Gustav Wessberg (SE), medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles – Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 23 officielle sprog (efterhånden som de forskellige sprogudgaver foreligger).

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar