Navigation path

Left navigation

Additional tools


Evropský účetní dvůr Lucemburk 24. září 2013

ECA/13/28

Pozvánka – tisková prezentace

Podpora EU určená na správu věcí veřejných v Demokratické republice Kongo (DRK)

Řádná správa věcí veřejných je jednou ze základních evropských hodnot a klíčovým prvkem rozvojové spolupráce EU s třetími zeměmi. Od obnovení strukturální spolupráce s DRK poskytla EU v letech 2003 až 2011 pomoc ve výši zhruba 1,9 miliardy EUR, což ji řadí mezi nejdůležitější rozvojové partnery DRK.

Evropský účetní dvůr (EÚD) posuzoval, zda je podpora EU poskytovaná na správu věcí veřejných relevantní z hlediska potřeb a dosažení plánovaných výsledků a zda Komise bere při koncipování programů EU dostatečný ohled na nestabilní kontext v DRK. Předmětem auditu byla podpora, kterou EU poskytla na volební proces, reformu bezpečnostního sektoru (spravedlnost a policie), reformu správy veřejných financí a decentralizaci v období 2003 až 2011.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Hans Gustav Wessberg (Švédsko).


DATUM A ČAS Úterý 1. října 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAALBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 23 úředních jazycích (jakmile budou jazykové verze po překladu k dispozici).

TLUMOČENÍ bude zajištěno v angličtině a francouzštině.


Side Bar