Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА Люксембург, 24 септември 2013 г.

ECA/13/28

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Подкрепа от страна на ЕС за управлението в Демократична република Конго (ДРК)

Доброто управление е фундаментална европейска ценност и ключов елемент от политиката на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие с трети страни. След възобновяването на структурното сътрудничество с ДРК ЕС е осигурил около 1,9 млрд. евро помощ в периода 2003—2011 г., като така се е превърнал в един от най-важните партньори за развитие на страната.

ЕСП оцени дали подкрепата на ЕС за управлението съответства на нуждите и дали успява да постигане планираните резултати, както и дали Комисията взема в предвид в достатъчна степен ситуацията на нестабилност в ДРК при изготвянето на програмите на ЕС. В обхвата на одита бяха включени подкрепата на ЕС в периода 2003—2011 г. за процеса на провеждане на изборите, за реформата в сектора за сигурност (правосъдие и полиция) и в управлението на публичните финанси, както и за децентрализацията.

Основнитезаключения и препоръки от доклада ще бъдат представени на пресата от Hans Gustav Wessberg (SE), член на Сметната палата.


ДАТА И ЧАС Вторник, 1 октомври 2013 г. от 10:30 часа

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Европейската сметна палата, www.eca.europa.eu на 23 официални езика (по реда на изготвяне на различните езикови версии).

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar