Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/27

Luxemburg, 19 septembrie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, sprijinul acordat de UE pentru pădurile aflate în proprietate privată nu a dus la obținerea de rezultate tangibile

Potrivit unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, situația sectorului forestier din UE nu a fost analizată în mod specific pentru a se justifica propunerea unui sprijin financiar special pentru creșterea valorii economice a pădurilor. Statele membre au utilizat măsura pentru a sprijini acțiuni care nu corespundeau obiectivelor programului și care ar fi trebuit mai degrabă finanțate prin alte măsuri, caracterizate de alte condiții de eligibilitate și de rate diferite ale ajutorului, de obicei mai mici.

Măsura specifică 122, intitulată „Creșterea valorii economice a pădurilor”, a fost introdusă prima dată pentru perioada de programare bugetară 2007-2013 a UE. În această perioadă, suma totală alocată măsurii s‑a ridicat la 535 de milioane de euro. Auditul Curții a pus în evidență deficiențe de ansamblu ale programului, la nivelul concepției, al implementării și al monitorizării măsurii. Curtea a ajuns la concluzia că statele membre și Comisia nu au gestionat în mod eficient și eficace aspectele auditate ale sprijinului acordat pentru creșterea valorii economice a pădurilor. Având în vedere faptul că s‑a propus menținerea acestui program de sprijin și pentru următoarea perioadă de programare 2014‑2020, Curtea a propus o serie de îmbunătățiri pentru a se asigura că programul oferă o valoare adăugată europeană.

Curtea a constatat că numai câteva proiecte auditate au contribuit în mod semnificativ la creșterea valorii economice a pădurilor, fie prin creșterea valorii terenului (amenajarea de poteci și construcția de drumuri forestiere), fie prin creșterea valorii arboreturilor (lucrări silvice cum ar fi elagajul sau rărirea). Au fost identificate și cazuri în care sprijinul din partea sectorului public era disproporționat de mare.

Având în vedere rezultatele actualului program, Curtea recomandă Comisiei să îl redefinească, definind mai întâi în ce constă valoarea economică a unei păduri, să evalueze nevoile UE legate de sprijinul acordat pentru creșterea valorii economice a pădurilor, precum și să definească în mod clar elementele-cheie care vor garanta faptul că sprijinul acordat de UE este direcționat către satisfacerea acestor nevoi. De asemenea, Curtea a recomandat statelor membre să instituie proceduri adecvate pentru a se asigura că sprijinul este eficace în sensul creșterii efective a valorii economice a suprafețelor de pădure vizate de investiții.

Curtea a constatat că statele membre nu au stabilit valoarea suprafețelor de pădure înainte și după realizarea investițiilor și nici nu au cerut beneficiarilor să facă acest lucru; astfel, este foarte dificil să se stabilească dacă a existat o valoare adăugată ca rezultat al sprijinului acordat de UE.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special (RS nr. 8/2013), intitulat „Sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală pentru creșterea valorii economice a pădurilor”, Curtea a evaluat dacă sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat în vederea creșterii valorii economice a pădurilor este gestionat în mod eficient și eficace. Auditul a acoperit atât Comisia, cât și o serie de state membre selectate [Spania (Galicia), Italia (Toscana), Ungaria, Austria și Slovenia] care reprezintă peste 50 % din cheltuielile totale declarate.

Auditul Curții a pus în evidență deficiențe la nivelul concepției măsurii, care îngreunează în mod considerabil implementarea cu succes a acesteia: la nivelul Comisiei, situația sectorului forestier din UE nu a fost analizată în mod specific pentru a se justifica propunerea unui sprijin financiar special pentru creșterea valorii economice a pădurilor aparținând unor proprietari privați sau municipalităților. Mai mult, unele elemente-cheie ale măsurii nu au fost definite în legislație, în special conceptele de „valoare economică a pădurilor” și de „exploatație forestieră”. În plus, limitele de suprafață a exploatațiilor forestiere în funcție de care se decide dacă este necesar sau nu un plan de gestionare a pădurilor difereau foarte mult între statele membre.

Curtea a constatat că numai câteva proiecte auditate au contribuit în mod semnificativ la creșterea valorii economice a pădurilor, fie prin creșterea valorii terenului (amenajarea de poteci și construcția de drumuri forestiere), fie prin creșterea valorii arboreturilor (lucrări silvice cum ar fi elagajul sau rărirea).

Având în vedere rezultatele programelor actuale, Curtea formulează următoarele recomandări:

Comisia ar trebui: să definească și să evalueze nevoile de la nivelul UE legate de creșterea valorii economice a pădurilor; să definească în mod clar elementele-cheie care vor garanta faptul că sprijinul acordat de UE este direcționat către satisfacerea acestor nevoi și că este creată astfel o valoare adăugată a UE.

Statele membre ar trebui: să descrie în mod corespunzător în programele lor de dezvoltare rurală nevoile și oportunitățile economice specifice prezentate de diferitele tipuri de suprafețe de pădure și de diferitele categorii de beneficiari; să consolideze modul de gestionare a pădurilor și să prevadă, în acest sens, elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor pentru cea mai mare parte a exploatațiilor forestiere și promovarea certificării suprafețelor de pădure; să stabilească cerințe adecvate pentru a se asigura că sprijinul acordat sectorului forestier în cadrul politicii de dezvoltare rurală este coerent, respectă dispozițiile privind ajutoarele de stat și are o eficacitate maximă; să instituie proceduri adecvate pentru a se asigura că sprijinul este eficace în sensul creșterii efective a valorii economice a suprafețelor de pădure vizate de investiții.

Comisia ar trebui să își îmbunătățească modul de monitorizare a măsurii pentru a se asigura că implementarea acesteia de către statele membre se face în conformitate cu obiectivele specifice stabilite. Mai concret, statele membre ar trebui să solicite beneficiarilor să prezinte detalii cu privire la valoarea suprafețelor lor de pădure atât înainte, cât și după realizarea investițiilor finanțate, iar autorităților de management ar trebui să li se solicite să valideze aceste valori.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar