Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/27

Luxembourg, 2013. szeptember 19.

Az Európai Számvevőszék szerint a magántulajdonban lévő erdőkre nyújtott uniós támogatás nem hozott kézzelfogható eredményeket

Amint az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése kiemeli, nem készült külön elemzés az erdészeti ágazat uniós szintű helyzetéről annak indokolására, hogy külön pénzügyi támogatással segítik az erdők gazdasági értékének növelését. A tagállamok támogattak olyan műveleteket is, amelyek nem felelnek meg a program célkitűzéseinek, és amelyeket megfelelőbben lehetett volna olyan más intézkedések keretében finanszírozni, amelyek más támogathatósági követelményekkel és eltérő (jellemzően alacsonyabb) támogatási arányokkal bírnak.

Az „erdők gazdasági értékének növelésére” irányuló 122. egyedi intézkedést a 2007–2013-as uniós költségvetési időszakban vezették be. Az intézkedésre a 2007-2013-as időszakban elkülönített teljes összeg elérte az 535 millió eurót. A Számvevőszék ellenőrzése a programot általánosságban befolyásoló hiányosságokat tárt fel az intézkedés kialakítása, végrehajtása és nyomon követése tekintetében. Következésképpen a Számvevőszék megállapítja, hogy a Bizottság és a tagállamok az ellenőrzés során vizsgált szempontok tekintetében nem igazgatták hatékonyan és eredményesen az erdők gazdasági értékének növelését célzó támogatást. Tekintettel arra, hogy ezt a támogatási programot a következő, 2014–2020-as költségvetési időszakban is fenn kívánják tartani, a Számvevőszék több tökéletesítési javaslatot tett, hogy a program bizonyosan uniós értéknövelő hatást fejtsen ki.

A Számvevőszék megállapítása szerint az ellenőrzött projektek közül csak kevés növelte jelentős mértékben az erdők gazdasági értékét, akár (erdészeti utak vagy sávok építése révén) a földterület, akár (különféle erdészeti műveletek, például nyesés vagy gyérítés révén) a faállomány értékének növelésével. Olyan esetekre is fény derült, amikor a köztámogatás aránytalanul nagy volt.

A jelenlegi program eredményeit tekintetbe véve a Számvevőszék javasolja, hogy a Bizottság alakítsa át a programot, először is úgy, hogy meghatározza, miben áll az erdők gazdasági értéke és felméri az ezen érték növelésével kapcsolatos uniós szükségleteket, valamint úgy, hogy egyértelműen meghatározza, milyen alapvető jellemzők révén biztosítható, hogy az uniós támogatás e szükségletekre irányulva uniós értéknövelő hatást fejtsen ki. A Számvevőszék felhívta továbbá a tagállamokat, hogy megfelelő eljárások bevezetésével biztosítsák, hogy a támogatás eredményes legyen, azaz ténylegesen növelje azoknak az erdőterületeknek a gazdasági értékét, amelyeken a beruházásokat végrehajtják.

A Számvevőszék megállapítása szerint a tagállamok nem határozták meg az erdőterületek beruházás előtti és utáni értékét, és erre nem kötelezték a kedvezményezetteket sem, ezért rendkívül nehéz megállapítani, hogy az uniós támogatásnak köszönhetően nőtt-e ez az érték.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 8/2013. sz. különjelentés címe: „Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás”. A Számvevőszék azt értékeli, hogy az erdők gazdasági értékének növelését célzó vidékfejlesztési támogatásokat hatékonyan és eredményesen igazgatják-e. Az ellenőrzés a Bizottságra és egyes kiválasztott tagállamokra – Spanyolországra (Galícia), Olaszországra (Toszkána), Magyarországra, Ausztriára és Szlovéniára – terjedt ki: ezekben a tagállamokban merült fel az összes elszámolt kiadás több mint 50 %-a.

Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel az intézkedés kialakításában, amelyek jelentősen hátráltatják annak sikeres végrehajtását: a Bizottság nem készített külön elemzést az erdészeti ágazat uniós szintű helyzetéről annak indokolására, hogy külön pénzügyi támogatással segítik a magán- és önkormányzati tulajdonban lévő erdők gazdasági értékének növelését. Nem határozták meg továbbá jogszabályi rendelkezésekben az intézkedés több fontos elemét, nevezetesen az „erdők gazdasági értéke” és az „erdőgazdaság” fogalmakat. Ezenkívül a tagállamok igen eltérően határozták meg, hogy az erdőgazdaságok milyen mérete felett kell erdőgazdálkodási tervet kidolgozni.

A Számvevőszék megállapítása szerint az ellenőrzött projektek közül csak kevés növelte jelentősen az erdők gazdasági értékét, akár (erdészeti utak vagy sávok építése révén) a földterület, akár (különféle erdészeti műveletek, például nyesés vagy gyérítés révén) a faállomány értékének növelésével.

Tekintettel az ellenőrzés eredményeire, a Számvevőszék a következőket ajánlja:

A Bizottság: határozza meg és értékelje az erdők gazdasági értékének növelésével kapcsolatos uniós szükségleteket; határozza meg egyértelműen, hogy milyen alapvető jellemzők révén biztosítható, hogy az uniós támogatás e szükségletekre irányulva uniós értéknövelő hatást fejtsen ki.

A tagállamok: vidékfejlesztési programjaikban megfelelően részletezzék a különböző típusú erdőterületek és kedvezményezettek sajátos gazdasági szükségleteit és lehetőségeit; az erdőgazdaságok zömére vonatkozó erdőgazdálkodási tervek kidolgozásával járuljanak hozzá az erdőgazdálkodás javításához, és ösztönözzék az erdőterületek tanúsítását; megfelelő követelményeket előírva biztosítsák, hogy az erdőgazdálkodási támogatás nyújtása a vidékfejlesztési politikába illeszkedve, az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban és a lehető legeredményesebben történjen; megfelelő eljárások bevezetésével biztosítsák, hogy a támogatás eredményes legyen, azaz ténylegesen növelje azoknak az erdőterületeknek a gazdasági értékét, amelyeken a beruházást végrehajtják.

A Bizottság javítsa az intézkedés nyomon követését annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok azt a meghatározott konkrét célkitűzésekkel összhangban hajtsák végre. A tagállamok kifejezetten írják elő a kedvezményezettek számára az erdőterületeik értékével kapcsolatos adatszolgáltatást a támogatott beruházások előtt és után, és az irányító testületeket kötelezzék ezen értékek validálására.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar