Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/24

Luxemburg den 10 september 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna och kommissionen valuta för pengarna?

Syftet med EU:s landsbygdsutvecklingsutgifter för att diversifiera ekonomin på landsbygden är att komma till rätta med problem som avfolkning, brist på ekonomiska möjligheter och arbetslöshet. Finansiering ges till människor och företag på landsbygden för projekt som stöder tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.

Revisionsrätten bedömde om åtgärderna var utformade och genomfördes så att de bidrog på ett ändamålsenligt sätt till tillväxt och jobb och om de mest ändamålsenliga och effektiva projekten valdes ut för finansiering. Revisionsrätten bedömde också om den tillgängliga övervaknings- och utvärderingsinformationen levererade tillförlitliga och fullständiga uppgifter i tid om utfallet av åtgärderna.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Jan Kinšt (CZ), ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Tisdagen den 17 september 2013 kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar