Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/24

Luxembourg, 10. septembra 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali so države članice in Komisija z ukrepi za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva dosegle stroškovno učinkovitost?

Poraba EU na področju razvoja podeželja za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva je namenjena obravnavi ugotovljenih problemov podeželskih območij, kot so upadanje števila prebivalcev, pomanjkanje gospodarskih priložnosti in brezposelnost. S sredstvi, ki jih zagotavlja posameznikom in podeželskim podjetjem, pomaga podpirati rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj.

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali so bili ukrepi zasnovani in ali so se izvajali tako, da uspešno prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest, ter ali so bili za financiranje izbrani najuspešnejši in najučinkovitejši projekti. Poleg tega je ocenilo, ali so bile informacije o spremljanju in vrednotenju, ki so bile na voljo, zanesljive, popolne in pravočasne informacije o izidih ukrepov.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil Jan Kinšt (Češka), član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: torek, 17. septembra 2013, ob 10.30 uri

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar