Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/24

Luxemburg 10. septembra 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Dosiahli členské štáty a Komisia prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi?

Cieľom výdavkov EÚ v rámci rozvoja vidieka na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva je riešiť problémy zistené vo vidieckych oblastiach, ako napríklad vyľudňovanie vidieka, nedostatok hospodárskych príležitostí a nezamestnanosť. Finančné prostriedky sa poskytujú ľuďom a vidieckym podnikom na projekty s cieľom podporiť rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj.

Európsky dvor audítorov posúdil, či sa tieto opatrenia navrhli a realizovali tak, aby účinne prispeli k rastu a zamestnanosti a či sa na financovanie vybrali najúčinnejšie a najefektívnejšie projekty. Okrem toho Dvor audítorov preskúmal, či sa prostredníctvom dostupných informácií o monitorovaní a hodnotení poskytli spoľahlivé, úplné a včasné informácie o výsledkoch opatrení.

Hlavné závery a odporúčania tejto správy predstaví tlači p. Ján Kinšt (CZ), člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS Utorok, 17. septembra 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar