Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/13/24

Luxemburg, 10 septembrie 2013

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Au obținut statele membre și Comisia un bun raport costuri‑beneficii în urma aplicării măsurilor care vizează diversificarea economiei rurale?

Cheltuielile alocate în cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE pentru diversificarea economiei rurale urmăresc să ofere soluții la problemele identificate în zonele rurale, cum ar fi depopularea, lipsa oportunităților economice și șomajul. Prin această politică se acordă finanțare pentru proiecte desfășurate de persoane fizice și de întreprinderi rurale, cu scopul de a contribui la sprijinirea creșterii, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării durabile.

Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă măsurile au fost concepute și implementate astfel încât să aducă o contribuție efectivă la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și dacă finanțarea a fost direcționată către cele mai eficace și mai eficiente proiecte. De asemenea, Curtea a evaluat dacă datele disponibile în urma monitorizării și a evaluărilor oferă informații fiabile, complete și în timp util cu privire la efectele măsurilor.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Jan Kinšt (CZ), membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 17 septembrie 2013, la ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză și franceză.


Side Bar