Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/13/24

Luxemburg, 10 september 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
Hebben de lidstaten en de Commissie kosteneffectiviteit bereikt met de maatregelen ter diversificatie van de plattelandseconomie?

De EU-uitgaven voor plattelandsontwikkeling ter diversificatie van de plattelandseconomie beoogt de aanpak van gekende problemen in plattelandsgebieden zoals ontvolking, geringe economische mogelijkheden en werkloosheid. De financiële middelen gaan naar mensen en plattelandsondernemingen voor projecten die groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling helpen ondersteunen.

De Europese Rekenkamer onderzocht of de maatregelen zodanig waren ontworpen en uitgevoerd dat zij op doeltreffende wijze bijdroegen aan de groei en werkgelegenheid en of de meest doeltreffende en efficiënte projecten voor financiering werden geselecteerd. Bovendien beoordeelde de Rekenkamer of de beschikbare toezicht- en evaluatiegegevens tijdig betrouwbare en volledige informatie opleverden over de uitkomsten van de maatregelen.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen van het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Jan Kinšt (CZ), lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP Dinsdag 17 september 2013 om 10:30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu, in 22 officiële talen gepubliceerd.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar