Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/24

Luksemburgā, 2013. gada 10. septembrī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai dalībvalstis un Komisija ir lietderīgi izmantojušas finanšu līdzekļus, īstenojot lauku ekonomikas dažādošanas pasākumus?

ES lauku attīstības izdevumi lauku ekonomikas dažādošanai ir paredzēti, lai risinātu lauku rajonos apzinātās problēmas, proti, lauku iedzīvotāju skaita samazināšanās, šauras ekonomiskās iespējas un bezdarbs. Finansējumu sniedz cilvēkiem un lauku uzņēmējdarbībai projektiem, kas palīdz atbalstīt izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību.

Eiropas Revīzijas palāta vērtēja, vai pasākumi bija plānoti un īstenoti tā, lai sniegtu efektīvu ieguldījumu izaugsmē un darbavietu radīšanā, un vai finansēšanai bija izraudzīti visefektīvākie un vislietderīgākie projekti. Turklāt Palāta novērtēja, vai pieejamā uzraudzības un novērtēšanas informācija sniedz ticamus, pilnīgus un savlaicīgus datus par pasākumu rezultātiem.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Jans Kinšts [Jan Kinšt] (Čehija).


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2013. gada 17. septembrī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama franču un angļu valodā.


Side Bar