Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

ECA/13/24

Luksemburg, 10. rujna 2013

POZIV - TISKOVNA KONFERENCIJA
Jesu li države članice i Komisija ostvarile vrijednost za uloženi novac u okviru mjera za poticanje raznovrsnosti ruralnog gospodarstva?

Sredstva EU-a za ruralni razvoj namijenjena poticanju raznovrsnosti usmjerena su na rješavanje prepoznatih problema u ruralnim područjima, kao što su depopulacija, nepostojanje gospodarskih prilika i nezaposlenost. Tim se sredstvima financiraju projekti osoba i poslovnih subjekata u ruralnim područjima čiji je cilj podržati rast, zapošljavanje i održivi razvoj.

Europski revizorski sud procjenjivao je jesu li mjere osmišljene i provedene tako da se pružio djelotvoran doprinos rastu i zapošljavanju te jesu li za financiranje odabrani najdjelotvorniji i najučinkovitiji projekti. Nadalje, Sud je procjenjivao i jesu li raspoloživi podatci dobiveni praćenjem i vrednovanjem pružili pouzdane, potpune i pravovremene informacije o ishodima tih mjera.

Glavne zaključke i preporuke iz izvješća predstavnicima medija iznijet će član Suda, gospodin Jan Kinšt (CZ).


DATUM I VRIJEME Utorak, 17. rujna 2013. godine, u 10:30 sati

MJESTO ODRŽAVANJA RESIDENCE PALACE - Međunarodni tiskovni centar
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgija

Na tiskovnoj će konferenciji biti dostupan PAKET MATERIJALA ZA MEDIJE koji sadržava navedeno tematsko izvješće i priopćenje za medije. Tematsko izvješće bit će objavljeno na internetskoj stranici Suda, www.eca.europa.eu, na 22 službena jezika.

Osiguran je SIMULTANI PRIJEVOD na engleski i francuski jezik.


Side Bar