Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/24

Luxemburg, 10. syyskuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Ovatko jäsenvaltiot ja komissio saaneet vastinetta rahalle maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä?

Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen tarkoitetuilla EU:n maaseudun kehittämisvaroilla pyritään puuttumaan maaseudun ongelmiiin, kuten väestökatoon, vähäisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja työttömyyteen. Rahoitusta myönnetään yksityishenkilöille ja maaseudun yrityksille hankkeisiin, joilla tuetaan kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi erityisesti, onko kyseiset toimenpiteet suunniteltu ja toteutettu siten, että ne lisäävät tehokkaasti kasvua ja työllisyyttä, ja onko rahoitettaviksi valittu vaikuttavimmat ja tehokkaimmat hankkeet. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, antavatko käytettävissä olevat seuranta- ja arviointitiedot luotettavia, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja toimenpiteiden tuloksista.

Kertomuksen keskeiset johtopäätökset ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt (CZ).


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar