Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/24

Luxembourg, 10. september 2013

KUTSE INFOTUNDI
Kas liikmesriigid ja komisjon saavutasid maamajanduse mitmekesistamise meetmetega kulutustele vastavat tulu?

ELi maaelu mitmekesistamiseks eraldatud maaelu arengu kulutuste eesmärk on käsitleda maapiirkondade probleeme, nagu rahvastiku vähenemine, majanduslike võimaluste vähesus ja töötus. Maapiirkondade inimestele ja ettevõtetele eraldatakse rahalisi vahendeid selliste projektide elluviimiseks, mis aitavad toetada majanduskasvu, töökohtade loomist ja säästvat arengut.

Euroopa Kontrollikoda hindas seda, kas meetmeid kavandati ja rakendati viisil, mis panustaks tõhusalt majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, ning kas rahastamiseks valiti kõige mõjusamad ja tõhusamad projektid. Lisaks hindas kontrollikoda, kas järelevalve ja hindamise kohta kättesaadavad andmed pakkusid usaldusväärset, täielikku ja õigeaegset teavet meetmete tulemuste kohta.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Jan Kinšt (Tšehhi).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: esmaspäev, 17. september 2013 kell 10.30

KOHT: The RESIDENCE PALACE - Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAALBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar