Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/24

Luxembourg, den 10. september 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Har foranstaltningerne til diversificering af økonomien i landdistrikterne givet medlemsstaterne og Kommissionen valuta for pengene?

Under EU's politik for landdistriktsudvikling ydes der støtte til diversificering af økonomien i landdistrikterne for at afhjælpe problemer såsom affolkning, mangel på økonomiske muligheder og arbejdsløshed. EU-midlerne gives til personer og virksomheder i landdistrikterne med henblik på finansiering af projekter, der støtter vækst, beskæftigelse og bæredygtig udvikling.

Den Europæiske Revisionsret vurderede, om foranstaltningernes udformning og gennemførelse sikrede, at de effektivt bidrog til vækst og beskæftigelse, og om de mest effektive og produktive projekter blev udvalgt til finansiering. Retten vurderede endvidere, om de tilgængelige overvågnings- og evalueringsdata gav pålidelige, fuldstændige og rettidige oplysninger om foranstaltningernes resultater.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive fremlagt for pressen af Jan Kinšt (CZ), medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT Tirsdag den 17. september 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar