Navigation path

Left navigation

Additional tools


Evropský účetní dvůr

ECA/13/24

Lucemburk 10. září 2013

Pozvánka – tisková prezentace
Dosáhly členské státy a Komise prostřednictvím opatření pro diverzifikaci hospodářství venkova efektivnosti nákladů?

Výdaje EU na rozvoj venkova určené na diverzifikaci jeho hospodářství mají řešit zjištěné problémy venkovských oblastí, jako je vylidňování, nedostatek ekonomických příležitostí a nezaměstnanost. Z těchto výdajů se osobám a venkovským podnikům poskytuje financování na podporu růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje.

Účetní dvůr posuzoval, zda byla opatření navržena a prováděna takovým způsobem, aby účelně přispěla k růstu a zaměstnanosti, a zda byly pro financování zvoleny nejúčelnější a nejefektivnější projekty. Dále Účetní dvůr posuzoval, zda dostupné údaje z monitorování a hodnocení obsahovaly spolehlivé, úplné a včasné informace o výsledcích opatření.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Jan Kinšt (CZ).


DATUM A ČAS Úterý 17. září 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAALBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno v angličtině a francouzštině.


Side Bar