Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/23

Luxembourg, 2013. július 16.

Számvevőszék: „Eredménytelenek" s így leállítandók a teherforgalmat közútról vasútra átterelő programok

A teherforgalmat a közutakról elterelni szándékozó Marco Polo programok eredménytelennek bizonyultak, és jelenlegi formájukban nem érdemes folytatni őket – szögezi le friss jelentésében az Európai Számvevőszék. „Egyszerűen fogalmazva: a programok nem váltak be, hiszen nem érték el a kitűzött célokat, hatásukra az árufuvarozás kevéssé terelődött el a közutakról, és adatok híján azt sem lehetett értékelni, mennyiben teljesültek a szakpolitikai célkitűzések (pl. a pozitív környezeti hatások)”, fogalmazott Ville Itälä, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.

2003 óta az I. és II. Marco Polo program keretében olyan szállítási szolgáltatási projektek kapnak támogatást, amelyek célja, hogy közútról vasútra, belvízi hajóútra és rövid távú tengeri hajóútra tereljék át az árufuvarozást. A programok hozzájárulnak ahhoz az uniós közlekedéspolitikai célhoz, hogy legyen alternatívája a kizárólag közúton történő áruszállításnak. Általánosan elfogadott cél a nemzetközi közúti teherforgalom csökkentése, hogy ezáltal javuljon az árufuvarozás környezetvédelmi teljesítménye, csökkenjen a közutak zsúfoltsága, és javuljon a közlekedésbiztonság.

Az ellenőrzés megállapítása szerint azonban a pályázatok nem tartalmaztak elegendő releváns projektjavaslatot, mert a piaci helyzet és a pályázati feltételek nem ösztönözték a gazdasági szereplőket arra, hogy éljenek a rendszer előnyeivel. Az ellenőrzött projektek fele korlátozottan fenntarthatónak mutatkozott. Az ellenőrzés egyik fő megállapítása az volt, hogy komoly jelek utaltak a „talált pénz” effektusra, vagyis arra, hogy a projektek uniós finanszírozás nélkül is lebonyolódtak volna. A 16 ellenőrzött kedvezményezett közül 13‑an csakugyan megerősítették, hogy támogatás nélkül is megindították és működtették volna szállítási szolgáltatásukat. Nem voltak továbbá olyan megbízható adatok sem, amelyek alapján értékelni lehetne, hogy kedvezően változtak‑e az árufuvarozás környezeti hatásai, illetve a közúti zsúfoltság és a közlekedésbiztonság.

Tekintettel a jelenlegi programok eredményeire, a Számvevőszék a Marco Polo programok mintájára kialakított árufuvarozási szolgáltatások uniós finanszírozásának leállítását javasolja. A jövőben az ilyen finanszírozást előzetes hatásvizsgálattól kellene függővé tenni, amely kimutatja, hogy keletkezik‑e uniós többletérték, és ha igen, mekkora. Ehhez szükséges lenne egy részletes elemzés a potenciális piaci keresletről és a tagállamokban legjobban bevált módszerekről.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 3/2013. sz. különjelentésünk címe: „Eredményesek voltak‑e a Marco Polo programok a teherforgalom közutakról való átterelése tekintetében?”. Az Európai Számvevőszék azt vizsgálta, hogy úgy tervezte, illetve irányította és felügyelte‑e a programokat a Bizottság, hogy azok a lehető legeredményesebbek legyenek, és hogy a támogatott projektek eredményesek voltak‑e. Ellenőrzési munkánk során elsősorban programszinten elemeztünk hatástanulmányokat, értékeléseket és felmérési eredményeket, projektjavaslatok értékeléseit, aláírt támogatási megállapodások monitoringjának dokumentumalapú vizsgálatát, és felmérést végeztünk a Marco Polo programbizottság tagjai körében a tagállami támogató rendszerekről. A programszinten végzett munka kiegészült a 16 befejezett forgalomátterelési projekt eredményeinek helyszíni ellenőrzésével; mindkét programból (I. MP, 2003-2006; II. MP, 2007-2013) 8-8 projektet vizsgáltunk.

Az ellenőrzés megállapítása szerint a programok nem voltak eredményesek: az uniós döntéshozók által kitűzött célok nem teljesültek, és csekélynek bizonyult az árufuvarozás közutakról való átterelésére gyakorolt hatás. Nem voltak továbbá olyan megbízható adatok sem, amelyek alapján értékelni lehetne, hogy kedvezően változtak‑e az árufuvarozás környezeti hatásai, illetve a közúti zsúfoltság és a közlekedésbiztonság. Nem érkezett be elegendő jó minőségű projektjavaslat, mivel a programok a vállalkozások szempontjából nem voltak jól kialakítva; az irányítás rugalmatlansága és a végrehajtás nehézségei miatt a kedvezményezettek vagy bele sem kezdtek jóváhagyott projektekbe, vagy idő előtt felhagytak azokkal, illetve a projektidőszak végeztével megszüntették támogatott szolgáltatásukat vagy jelentősen szűkítették annak tartalmát. Ebből adódóan a támogatott szállítási szolgáltatások gyér eredményekkel jártak, és gyenge volt a fenntarthatóságuk. Bizonytalan, de a beszámolók szerint is csekély volt a közútról való átterelés mértéke, és ebből még a „talált pénz” effektust is le kell vonni.

A programok napi bizottsági irányítása ugyan idővel javult, ám a Bizottság nem végzett alapvető, a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges lehetőségeket feltáró piacfelmérést, nem vette figyelembe az új fejleményeket, és nem hozott időben a program nyilvánvaló hiányosságainak orvoslását célzó helyesbítő intézkedéseket.

Tekintettel a jelenlegi programok eredményeire, a Számvevőszék azt javasolja a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak, hogy mérlegeljék, nem kellene‑e felhagyni a Marco Polo programok mintájára (a „felülről lefelé történő kínálatélénkítés” jegyében) kialakított árufuvarozási szolgáltatások uniós finanszírozásával, hiszen az ilyen kialakítás a jelentésünkben leírt hiányosságokhoz vezetett (elégtelen piaci felvevőképesség, a célkitűzések elérésének bizonyítatlansága, nagy adminisztratív terhek, gyenge fenntarthatóság, „talált pénz” effektus), és nem kellene‑e attól tenni függővé az ilyen finanszírozás folytatását, hogy végeztek‑e azt kimutató előzetes hatásvizsgálatot, hogy keletkezik‑e uniós többletérték, és ha igen, mekkora. Ehhez szükség lenne egy részletes piacelemzésre a potenciális keresletről, valamint fel kellene használni a hasonló tagállami támogató rendszerek tapasztalatait, és át kellene venni az ezekben legjobban bevált módszereket. Csak abban az esetben, ha a hatásvizsgálat szerint van értelme az uniós fellépésnek ezen a területen, a Számvevőszék azt javasolja a Bizottságnak, hogy hozzon a későbbi támogatási rendszerek teljesítményének növelését célzó intézkedéseket.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar