Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/21

Luxemburg den 9 juli 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Har Marco Polo-programmen varit ändamålsenliga när det gäller att ställa om trafik från väg till andra transportsätt?

Sedan 2003 har Marco Polo-programmen I och II finansierat transporttjänstprojekt som ställer om godstransporter från väg till järnväg, inre vattenvägar och närsjöfart. Programmen har varit en del av målet för EU:s transportpolitik som är att utveckla alternativ till godstransporter enbart på väg. Syftet med detta allmänt erkända mål är att minska den internationella godstrafiken på väg och på så sätt öka godstransportens miljöprestanda, minska trafikstockningar och öka trafiksäkerheten.

Revisionsrätten bedömde om kommissionen hade planerat programmen och förvaltade och övervakade dem på ett sådant sätt att de blev så ändamålsenliga som möjligt och om de finansierade projekten var ändamålsenliga.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Ville Itälä (Finland) ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Tisdagen den 16 juli 2013 kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar