Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/21

Luxembourg, 9. julij 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali sta bila programa Marco Polo uspešna pri preusmerjanju prometa s cest?

Od leta 2003 se iz programov Marco Polo I in II financirajo projekti prometnih storitev, s katerimi se tovorni promet preusmerja s cest na železnico, celinske vodne poti in pomorske prevoze na kratke razdalje. Programa spadata v okvir cilja transportne politike EU, katerega namen je razviti alternativne načine izključno cestnemu tovornemu prometu. Ta splošno sprejeti cilj naj bi privedel do zmanjšanja mednarodnega cestnega tovornega prometa, s čimer bi se izboljšala okoljska učinkovitost tovornega prometa, zmanjšali zastoji in izboljšala varnost v cestnem prometu.

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali je Komisija programa načrtovala, upravljala in nadzorovala tako, da je bila njuna uspešnost čim večja, in ali so bili financirani projekti uspešni.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil član Evropskega računskega sodišča Ville Itälä (FI).


DATUM IN ČAS torek, 16. julij 2013, ob 10.30 uri

KRAJ RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Na tiskovni konferenci bo na voljo GRADIVO ZA MEDIJE, v katerem bosta izvod posebnega poročila in izjave za javnost. Posebno poročilo bo v 22 uradnih jezikih objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar