Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/21

Luxemburg 9. júla 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Boli programy Marco Polo účinné v presune dopravy z ciest?

Od roku 2003 sa v rámci programov Marco Polo I a II financujú projekty dopravných služieb, ktorými sa presúva nákladná doprava z cestnej dopravy na železničnú, vnútrozemskú vodnú dopravu a krátku námornú plavbu. Tieto programy sú súčasťou cieľa politiky EÚ v oblasti dopravy vyvinúť alternatívy k riešeniu prepravy nákladu len cestnou dopravou. Týmto všeobecne uznávaným cieľom sa má znížiť medzinárodná cestná nákladná doprava, a tým zlepšiť environmentálne vlastnosti nákladnej dopravy, znížiť cestné dopravné zápchy a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Dvor audítorov posúdil, či Komisia naplánovala programy, riadila ich a dohliadala nad nimi takým spôsobom, aby čo najviac zvýšila ich účinnosť, a či boli financované projekty účinné.

Hlavné závery a odporúčania tejto správy predstaví tlači p. Ville Itälä (Fínsko), člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS Utorok, 16. júla 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar