Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/13/21

Luxemburg, 9 iulie 2013

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Programele Marco Polo au fost eficace în transferarea traficului în afara rețelei rutiere?

Începând din 2003, programele Marco Polo I și II finanțează proiecte care au ca obiect servicii de transport și care sunt destinate să transfere transportul de mărfuri dinspre rețeaua rutieră către transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interioare și transportul maritim pe distanțe mici. Programele se încadrează în obiectivul politicii de transport a UE referitor la dezvoltarea de alternative la transportul de mărfuri „exclusiv rutier”. Acest obiectiv general acceptat constă în reducerea traficului rutier internațional de mărfuri, ameliorând astfel performanța în materie de mediu a transportului de mărfuri, reducând congestia traficului și îmbunătățind siguranța rutieră.

Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă Comisia asigurase o planificare a programelor și dacă gestiona și supraveghea aceste programe astfel încât să le maximizeze eficacitatea, precum și dacă proiectele finanțate erau eficace.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Ville Itälä (FI), membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 16 iulie 2013, la ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles – Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză și franceză.


Side Bar