Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/13/21

Luxemburg, 9 juli 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
Hebben de Marco Polo‑programma’s op doeltreffende
wijze verkeer van de weg gehouden?

Sinds 2003 worden uit de programma’s Marco Polo I en II vervoerdienstprojecten gefinancierd die erop gericht zijn vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor, de binnenvaart en de korte vaart. De programma’s zijn onderdeel van de vervoersbeleidsdoelstelling van de EU om alternatieven voor puur wegvervoer van vracht te ontwikkelen. Deze algemeen aanvaarde doelstelling is erop gericht het internationale vrachtvervoer over de weg te beperken, en zo de milieuprestaties van het vrachtvervoer te verbeteren, de congestie te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen.

De ERK beoordeelde of de planning en het beheer van en het toezicht op de programma’s door de Commissie zodanig was dat de doeltreffendheid ervan optimaal was, en of de gefinancierde projecten doeltreffend waren.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Ville Itälä (Finland), lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP Dinsdag 16 juli 2013 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155, 1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar