Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/21

Luksemburgā, 2013. gada 9. jūlijā

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai Marco Polo programmas ir bijušas efektīvas satiksmes novirzīšanā no autoceļiem

Kopš 2003. gada no Marco Polo I un Marco Polo II programmām ir finansēti transporta pakalpojumu projekti, kuru mērķis bija novirzīt kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem un tuvsatiksmes kuģošanu. Programmas bija daļa no ES transporta politikas mērķa izstrādāt alternatīvas kravu pārvadājumiem tikai pa autoceļiem. Šis vispārpieņemtais mērķis bija samazināt starptautisko kravu autosatiksmi, tādējādi uzlabojot kravu pārvadājumu ekoloģiskos rādītājus, samazinot sastrēgumus un palielinot ceļu satiksmes drošību.

ERP vērtēja, vai Komisija ir plānojusi, pārvaldījusi un pārraudzījusi programmas, lai maksimāli palielinātu to efektivitāti, un vai finansētie projekti ir bijuši efektīvi.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Ville Itela [Ville Itälä] (Somija).


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2013. gada 16. jūlijā plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar