Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/21

Liuksemburgas, 2013 m. liepos 9 d.

KVIETIMAS - INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Ar „Marco Polo“ programos buvo veiksmingos perkeliant eismą iš kelių į kitas transporto rūšis?

Nuo 2003 m. pagal „Marco Polo I ir II“ programas finansuojami transporto paslaugų projektai, kuriais perkeliami kroviniai iš kelių į geležinkelių, vidaus vandenų kelių ir trumpųjų nuotolių laivybos transporto sistemas. Programomis yra siekiama ES transporto politikos tikslo sukurti krovinių vežimo vien tik keliais alternatyvas. Šiuo bendrai pripažintu tikslu siekiama sumažinti tarptautinį keliais gabenamų krovinių eismą, tokiu būdu pagerinant krovinių vežimo aplinkosauginį veiksmingumą, sumažinant spūstis keliuose ir padidinant kelių eismo saugą.

Europos Audito Rūmai vertino, ar Komisija programas planavo, jas valdė ir prižiūrėjo taip, kad kiek įmanoma labiau padidintų jų veiksmingumą, ir siekė nustatyti, ar finansuoti projektai buvo veiksmingi.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Europos Audito Rūmų narys Ville Itälä (FI).


DATA IR LAIKAS 2013 m. liepos 16 d. (antradienis), 10.30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar