Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/21

Luxemburg, 9. heinäkuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Onko Marco Polo ‑ohjelmien avulla onnistuttu siirtämään tavaraliikennettä pois maanteiltä?

Marco Polo I ja II ‑ohjelmilla on vuodesta 2003 alkaen rahoitettu liikennealan hankkeita, joiden avulla tavaraliikennettä siirretään maanteiltä rautateille, sisävesille ja lyhyen matkan merenkulkuun. Ohjelmat ovat osa EU:n liikennepoliittista tavoitetta, jonka tarkoituksena on kehittää yksinomaan maanteitse tapahtuvalle EU:n tavarakuljetukselle vaihtoehtoisia kuljetustapoja. Yleisesti hyväksyttynä tavoitteena on vähentää kansainvälistä maanteiden tavaraliikennettä ja täten parantaa tavaraliikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa, vähentää ruuhkia ja lisätä liikenneturvallisuutta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko komissio suunnittelun, hallinnoinnin ja valvonnan avulla maksimoinut ohjelmien vaikuttavuuden. Lisäksi arvioitiin, olivatko rahoitetut hankkeet vaikuttavia.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä (FI).


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai, 16. heinäkuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar