Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/21

Luxembourg, 9. juuli 2013

KUTSE INFOTUNDI
Kas Marco Polo programmid on olnud liikluse maanteedelt ümbersuunamisel mõjusad?

Alates 2003. aastast on Marco Polo I ja II programmist rahastatud transporditeenuste projekte, mis edendavad kaubaveo ümbersuunamist maanteedelt raudteedele, siseveeteedele ja lähimerevedudele. Programmid on osa ELi transpordipoliitikast, mille eesmärk on töötada välja alternatiivid maanteekaubavedudele. Üldiselt heakskiidetud eesmärk oli vähendada rahvusvahelist maanteekaubavedu, parandades seeläbi kaubaveosüsteemi keskkonnatoimet, vähendades ummikuid ja suurendades liiklusohutust.

Euroopa Kontrollikoda hindas, kas komisjon kavandas ja haldas programme ning tegi nende üle järelevalvet nii, et need oleksid maksimaalselt mõjusad, ning kas rahastatud projektid olid mõjusad.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Ville Itälä (Soome).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: Teisipäev, 16. juuli 2013 kell 10.30

KOHT The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar