Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/21

Luxembourg, den 9. juli 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Har Marco Polo-programmerne været effektive med hensyn til at flytte
trafik væk fra vejene?

Siden 2003 har programmerne Marco Polo I og Marco Polo II finansieret transportprojekter, der skal overflytte godstransport fra landevej til jernbane, indlandsskibsfart og nærskibsfart. Programmerne indgår i bestræbelserne på at opfylde EU's transportpolitiske mål om at udvikle alternativer til vejtransport af gods. Hensigten med dette almindeligt accepterede mål er at reducere den internationale vejgodstrafik og dermed gøre godstrafikken mere miljøvenlig, mindske vejbelastningen og øge trafiksikkerheden.

Den Europæiske Revisionsret vurderede, om Kommissionens planlægning, forvaltning og overvågning maksimerede programmernes effektivitet, og om de finansierede projekter var effektive.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive fremlagt for pressen af Ville Itälä (FI), medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT Tirsdag den 16. juli 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar