Navigation path

Left navigation

Additional tools


Evropský účetní dvůr

ECA/13/21

Lucemburk 9. července 2013

Pozvánka – tisková prezentace
Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy ze silnic?

Od roku 2003 se z programů Marco Polo I a II financují projekty dopravních služeb, které přesouvají nákladní dopravu ze silnic na železnice, vnitrozemské vodní cesty a námořní dopravu na krátké vzdálenosti. Tyto programy spadají pod cíl dopravní politiky EU vytvářet alternativy k výhradně silniční přepravě nákladu. Prostřednictvím tohoto obecně uznávaného cíle se má omezit mezinárodní silniční nákladní doprava, a tím snížit dopad nákladní dopravy na životní prostředí, odlehčit přetíženým silnicím a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Účetní dvůr posuzoval, zda Komise programy plánovala, řídila a dohlížela na ně tak, aby jejich účelnost byla co nejvyšší, a zda financované projekty byly účelné

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Ville Itälä (FI).


DATUM A ČAS Úterý 16. července 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar