Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/21

Люксембург, 9 юли 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Успяват ли програмите „Марко Поло“ да доведат до прехвърляне на шосейния трафик към други видове транспорт?

От 2003 г. програмите „Марко Поло“ I и II финансират проекти за предоставяне на транспортни услуги с оглед прехвърляне на товарните превози от шосейния към железопътния транспорт, вътрешноводния транспорт и морския превоз на къси разстояния. Програмите са част от целите на транспортната политика на ЕС за разработване на алтернативи на шосейния превоз на товари. Общоприетата цел е да се намали международният автомобилен товарен превоз, като по този начин се постигне подобряване на екологичните характеристики на транспорта на товари, намаляване на задръстванията и увеличаване на безопасността по пътищата.

ЕСП оцени дали Комисията е планирала, управлявала и наблюдавала програмите така, че да оптимизира тяхната ефективност, както и дали финансираните проекти са били ефективни.

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени пред пресата от г-н Ville Itälä (FI) —член на Сметната палата.


ДАТА И ЧАС
Вторник, 16 юли 2013 г., 10,30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155,
rue de la Loi, 1040 BrusselsBelgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar