Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/20

Luxemburg den 8 juli 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Används EU:s sammanhållningsmedel väl på vägar?

EU:s revisorer bedömde om väginfrastrukturprojekten inom EU:s sammanhållningspolitik uppnådde sina mål till en rimlig kostnad. I revisionen ingick medfinansierade vägprojekt i Tyskland (DE), Grekland (EL), Polen (PL) och Spanien (ES). Dessa fyra medlemsstater har den största tilldelningen av sammanhållningsmedel för finansiering av vägar under perioden 2000–2013, vilket motsvarar ungefär 62 % av all EU-medfinansiering av väg. Revisionen omfattade motorvägar (10 projekt), motortrafikleder (10 projekt) och vanliga dubbelfiliga huvudvägar (4 projekt).

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Harald Wögerbauer (Österrike), ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Måndagen den 15 juli 2013 kl. 11.00

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till tyska och engelska.


Side Bar